• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Stypendia pomostowe dla maturzystów

| Marcin Tarnawski

Tegorocznych maturzystów zachęcamy do zapoznania się z możliwością uzyskania Stypendium Pomostowego.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
  lub
 • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  lub
 • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  lub
 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Regulamin i więcej informacji znajdziecie na http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=50&page=10793

Informator

| Marcin Tarnawski

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem online tegorocznej rekrutacji na studia w AMFN!

ENGLISH

| Marcin Tarnawski

For English click HERE

Entry exams 2022/2023

| Marcin Tarnawski

Entry exams for bachelor and master course for 2022/2023

June 20-23, 2022 r.

 

Conditions and recruitment procedure

Conditions and recruitment procedure for first and second cycle degree programmes at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz for the 2022/2023 academic year.

 

DOWNLOAD PDF