• log in
 • create an account

Enrollment for first and second cycle degree programmes for the 2022/2023 academic year

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Teoria Muzyki

Details
Code SD-KTM-TM
Organizational unit Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Field of studies Kompozycja i Teoria Muzyki
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Required document
 • Higher education
  Ask a question
Phase 2 (02.08.2022 12:00 – 31.08.2022 23:59)

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (19.04.2022 09:00 – 31.05.2022 23:59)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają przygotowanie do pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • są przygotowani do pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej;
 • dysponują pogłębioną wiedzą z historii i teorii muzyki;
 • posiadają umiejętność analizy i interpretacji dzieła muzycznego, z wykorzystaniem różnych strategii badawczych;
 • znają w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych ze stylistycznymi, estetycznymi i kulturowymi aspektami muzyki;

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają możliwość udziału w pracach dokumentujących życie muzyczne Pomorza i Kujaw, organizacji wydarzeń naukowych i artystycznych Wydziału oraz odbycia praktyki z dziennikarstwa muzycznego;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci Teorii Muzyki realizują swoje indywidualne zainteresowania naukowe i publicystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN.

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy jednoetapowe)

 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku – egzamin ustny.

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
  Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu analizy dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego – egzamin ustny.

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
  Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.