Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wokalistyka, specjalność: Wokalno-Aktorska

Szczegóły
Kod SP-W
Jednostka organizacyjna Wydział Wokalno-Aktorski
Kierunek studiów Wokalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają osiem semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają znajomość podstawowego repertuaru z dziedziny wokalistyki;
 • dysponują umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych;
 • potrafią wykorzystywać własną intuicję do interpretacji utworów;
 • posiadają umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej stylistyki wykonywanych utworów;
 • posiadają umiejętność odczytywania zapisu muzyki XX i XXI wieku;
 • posiadają umiejętność budowania partnerstwa postaci scenicznych;
 • posiadają umiejętność poruszania się w przestrzeni scenicznej;
 • są przygotowani do współpracy z innymi muzykami;
 • są przygotowani do pracy solistycznej w teatrach operowych i muzycznych oraz działalności estradowej w zakresie muzyki kantatowo-oratoryjnej i pieśniarskiej;
 • mogą podjąć pracę w zespołach chóralnych teatrów muzycznych, a także brać udział w spektaklach w rolach drugo- i trzecioplanowych;
 • mogą prowadzić działalność pedagogiczną w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • wydział posiada stałą współpracę z Operą Nova w Bydgoszczy, realizuje spektakle na profesjonalnej scenie (orkiestra, balet, chór);
 • organizujemy Operowe Forum Młodych (scena kameralna Opery Nova) oraz kursy z wybitnymi artystami sceny wokalnej, teatralnej, choreograficznej;
 • organizujemy projekt Akademia Muzyczna Bydgoszczanom, w ramach którego nasi studenci prezentują dzieła operowe, operetkowe oraz musicale;
 • nasi studenci regularnie koncertują z orkiestrą akademicką na scenie Filharmonii Pomorskiej;
 • współpracujemy z Katedrą Muzyki Dawnej Wydziału Instrumentalnego.

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: WOKALNO-AKTORSKA 

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

 • Śpiew solowy - wykonanie programu obejmującego co najmniej 4 utwory muzyki poważnej, w tym co najmniej jeden utwór w języku polskim. Program powinien być wykonany z pamięci oraz z akompaniamentem fortepianowym. Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

 1. Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci wiersza i fragmentu prozy (czas trwania: wiersz - 3 minuty, proza – 3 minuty). Zaleca się przygotowanie dwóch tekstów odmiennych stylistycznie; zalecany wygodny ubiór do ćwiczeń.

  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

   

  minimalna liczba punktów:

  18 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  25 pkt.

 2. Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.

  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

 

Etap III  

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.