• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Harmonogram egz. wstępnych 2023, tura 1 - Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

| Marcin Tarnawski

 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 31 maja.

Kompozycja, stopień I
egzaminy zdalne

Portfolio – prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów.

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne.

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Kompozycja, stopień II
egzaminy zdalne

Portfolio - prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów o zróżnicowanej obsadzie, w tym jeden utwór ujęty w formę cykliczną.

Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku.

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Kompozycja – Muzyka filmowa i teatralna; Muzyka dla multimediów, stopień II
egzaminy zdalne

Egzamin kierunkowy z przedmiotów: historia muzyki, historia stylów muzycznych, harmonia, techniki kompozytorskie

Portfolio – prezentacja dorobku z zakresu komponowania muzyki do filmu/teatru/telewizji/animacji/gier komputerowych

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Teoria Muzyki, stopień I
egzaminy zdalne

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne.

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Teoria Muzyki, stopień II
egzaminy zdalne

Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z zakresu analizy dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Sound Design, stopień I
egzaminy zdalne

Egzamin kierunkowy obejmujący m.in. sprawdzenie predyspozycji słuchowych, zagadnienia z zakresu wiedzy o muzyce w nowych mediach oraz roli muzyki w kulturze

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Portfolio – prezentacja prac z zakresu projektowania muzyki i/lub dźwięku do filmu/gier

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Sound Design, stopień II
egzaminy zdalne

Portfolio 

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z przedmiotów:
Literatura muzyczna, Analiza dzieła muzycznego, historia filmu

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Reżyseria Dźwięku, stopień I
egzaminy stacjonarne (egzamin kierunkowy - zdalnie)

Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu i harmonia funkcyjna
a) pisemny
b) ustny

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Gra na instrumencie

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy obejmujący sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku.
Egzamin zdalny!

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

 

Reżyseria Dźwięku w Nowych Mediach, stopień II
egzaminy stacjonarne

Egzamin z wiedzy ogólnomuzycznej i kierunkowej

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Portfolio - prezentacja dorobku z zakresu artystycznych form audiowizualnych

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Linki do egzaminów zdalnych udostępnione będą wraz ze szczegółowym harmonogramem połączeń najpóźniej dzień przed egzaminem. Spotkania odbywać się będą na platformie TEAMS. Nie jest wymagane instalowanie aplikacji ani zakładanie konta TEAMS. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową.

Harmonogram egz. wstępnych 2023 tura 1- Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

| Marcin Tarnawski

 

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

 Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 31 maja.

Dyrygentura symfoniczno-operowa, Dyrygentura orkiestr dętych - stopień I

Dyrygentura symfoniczno-operowa, Dyrygentura orkiestr dętych - stopień II

egzaminy stacjonarne

 

Dyrygowanie przygotowanym utworem

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

 

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Wokalistyka jazzowa - stopień I

Wokalistyka jazzowa - stopień II

egzaminy stacjonarne

Próby z akompaniatorami

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Śpiew jazzowy, improwizacja - stopień I

Wykonanie półrecitalu - stopień II

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Kształcenie słuchu - stopień I

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - stopień I i II

 

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Instrumentalistyka jazzowa - stopień I

Instrumentalistyka jazzowa - stopień II

egzaminy stacjonarne

 

Próby

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Gra na instrumencie, improwizacja - stopień I

Wykonanie półrecitalu - stopień II

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Kształcenie słuchu - stopień I

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - stopień I i II

 

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowejstopień I

Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowejstopień II

egzaminy stacjonarne

 

Gra na instrumencie/Śpiew jazzowy; Improwizacja; Sprawdzenie dyspozycji manualnych - stopień I

Dyrygowanie; Gra na instrumencie/Śpiew jazzowy - stopień II

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Kształcenie słuchu - stopień I

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - stopień I i II

 

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Edukacja muzyczna - stopień I

egzaminy stacjonarne
 

Próby

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Gra na instrumencie

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

 

ZMIANA!
Środa, 28 czerwca 2023 r.

Edukacja muzyczna - stopień II

Dyrygentura chóralnastopień II

egzaminy stacjonarne

Próby odo egzaminu z emisji głosu i gry na instrumencie

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin z wiedzy z zakresu edukacji muzycznej

Egzamin z emisji głosu lub gry na instrumencie

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

 

ZMIANA!
Środa, 28 czerwca 2023 r.

Muzyka kościelna - stopień I

Improwizacja organowastopień I

egzaminy stacjonarne

Próby

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych (Muzyka Kościelna)

Improwizacja organowa (Improwizacja Organowa)

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Gra na instrumencie - organy

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

 

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Harmonogram egz. wstępnych 2023 tura 1 - Wydział Wokalno-Aktorski

| Marcin Tarnawski

 

Wydział Wokalno-Aktorski

 Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 31 maja.

Wokalistyka, stopień I - egzaminy stacjonarne

Próby z akompaniatorami

Wtorek, 27 czerwca 2023 r. 

Śpiew solowy

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanego z pamięci wiersza i fragmentu prozy.

Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.

Czwartek, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów

Piątek, 30 czerwca 2023 r.

Wokalistyka, stopień II - egzaminy stacjonarne

Próby z akompaniatorami

Wtorek, 27 czerwca 2023 r

Śpiew solowy

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów

Piątek, 30 czerwca 2023 r.

Harmonogram egz. wstępnych 2023 tura 1 - Wydział Instrumentalny

| Marcin Tarnawski

 

Wydział Instrumentalny 

Szczegółowe godziny egzaminów podane zostaną po 31 maja.

 

Fortepian, stopień I i II

 

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - zdalny

 

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Skrzypce, stopień I i II

 

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - zdalny

 

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Klawesyn, flet traverso, obój barokowy, trąbka naturalna, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, kontrabas barokowy, violone, viola da gamba.
stopień I i II

 

Gra na instrumencie (kandydaci przystępujący do egzaminu stacjonarnie)

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - do wyboru: zdalnie lub stacjonarnie

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa,
stopień I i II

 

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - zdalnie

 

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Instrumenty dęte, perkusja, akordeon
stopień I i II

 

Gra na instrumencie - stacjonarnie

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z gry a vista;
Egzamin kierunkowy przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30  minut.

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - stacjonarnie

 

Wtorek, 27 czerwca 2023 r.

Organy

 

Gra na instrumencie (kandydaci przystępujący do egzaminu stacjonarnie)

 

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze - do wyboru: zdalnie lub stacjonarnie

 

 

Środa, 28 czerwca 2023 r.

Kameralistyka, Kameralistyka fortepianowa - do wyboru: stacjonarnie lub zdalnie

Korepetycja i coaching wokalny - stacjonarnie

stopień II

 

Gra na instrumencie, gra w zespole kameralnym (kandydaci przystępujący do egzaminu stacjonarnie)

 

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze

 

Czwartek, 29 czerwca 2023 r.

Linki do egzaminów zdalnych udostępnione będą wraz ze szczegółowym harmonogramem połączeń najpóźniej dzień przed egzaminem. Spotkania odbywać się będą na platformie TEAMS. Nie jest wymagane instalowanie aplikacji ani zakładanie konta TEAMS. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową.

KONTAKT

| Marcin Tarnawski

Preferowana forma kontaktu - poprzez zakładkę „moje konto/Pomoc” w systemie IRK (www.rekrutacja.amuz.bydgoszcz.pl).
Po zapisaniu na wybrane studia Państwa pytanie zostanie skierowane bezpośrednio do pracownika Biura zajmującego się danym kierunkiem studiów.

 

tel. +48 516 245 030

Kontakt telefoniczny możliwy w dni robocze w godzinach 9:00-15:00. Ze względu na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Biura Rekrutacji prosimy o wyrozumiałość w razie braku połączenia. Pracownik Biura oddzwoni do Państwa po zakończeniu zajęć.

ENGLISH

| Marcin Tarnawski

For English click HERE