• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Gdzie mogę złożyć dokumenty osobiście

| Marcin Tarnawski

Dokumenty rekrutacyjne na studia I i II stopnia mogą zostać złożone w Sekretariacie Uczelni w budynku przy ul. Słowackiego 7 do 31 maja.
Można je również przesłać pocztą - liczy się data stempla pocztowego (31 maja).

Zapraszamy!

Egzaminy stacjonarne czy zdalne?

| Marcin Tarnawski

 Informacje o formie egzaminu (zdalnej lub stacjonarnej) znajdują się w zakładce Oferta, po wybraniu specjalności studiów, w opisie egzaminów.

Stypendia pomostowe dla maturzystów

| Marcin Tarnawski

Tegorocznych maturzystów zachęcamy do zapoznania się z możliwością uzyskania Stypendium Pomostowego.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
  lub
 • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  lub
 • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  lub
 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Regulamin i więcej informacji znajdziecie na http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=50&page=10793

Nie masz jeszcze świadectwa maturalnego albo dyplomu? Przeczytaj...

| Marcin Tarnawski

UWAGA! Otrzymasz świadectwo maturalne albo dyplom dopiero w czerwcu albo w lipcu?

Żaden problem! W zakładce "WYKSZTAŁCENIE"

 1. kliknij "Zapisz i dodaj dokument"
 2. Wybierz rodzaj dokumentu
 3. Wpisz rok uzyskania dokumentu (2022)
 4. Wybierz kraj uzyskania dokumentu
 5. Kliknij "Zapisz"

Gotowe! System pozwoli Ci zapisać się na wybrane studia.

Informator

| Marcin Tarnawski

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem online tegorocznej rekrutacji na studia w AMFN!

ENGLISH

| Marcin Tarnawski

For English click HERE

Konsultacje

| Marcin Tarnawski

Zapraszamy na konsultacje z Wykładowcami AMFN przed egzaminami wstępnymi na studia 2022/2023. Wiemy, że bezpośredni kontakt z przyszłym wykładowcą przedmiotu głównego jest dla Was najważniejszy. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości spotkania i rozmowy z wykładowcami innych przedmiotów, które znajdują się w planie studiów w AMFN. Egzaminy wstępne składają się nie tylko z gry na instrumencie, śpiewu lub prezentacji prac. Dzięki konsultacjom możecie się dowiedzieć, jak przygotować się do pozostałych etapów egzaminów.

Szczegóły na www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/konsultacje/

Egzaminy wstępne 2022/2023

| Marcin Tarnawski

For English click HERE

Terminy egzaminów wstępnych do AMFN na rok akademicki 2022/2023

 • studia licencjackie i magisterskie (rejestracja w IRK od 19 kwietnia do 31 maja)
  • 20-23 czerwca 2022 r.
 • Szkoła Doktorska (rejestracja w IRK od czerwca do 31 sierpnia)
  • etap I - 19 września 2022 r.
  • etap II - 20 września 2022 r.
 • Studia Podyplomowe - wrzesień 2022 r.
  (rejestracja w IRK od czerwca do 31 sierpnia)

Więcej terminów związanych z rekrutacją znajdziesz TUTAJ.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023

 • studia licencjackie i magisterskie  - Pobierz PDF
 • Szkoła Doktorska - Pobierz PDF
 • Studia Podyplomowe - publikacja na początku czerwca 2022 r.