Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Muzyka Kościelna, specjalność Improwizacja Organowa

Szczegóły
Kod SP-MK-IO
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Muzyka Kościelna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają umiejętność improwizacji form muzycznych z uwzględnieniem charakterystyk poszczególnych epok w muzyce;
 • posiadają umiejętności gry na organach z uwzględnieniem swobodnego akompaniamentu liturgicznego;
 • właściwie dobierają repertuar z muzyki sakralnej, w oparciu o prawodawstwo kościelne;
 • posiadają kompetencje z zakresu animacji kultury na rzecz parafii.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy w specjalności Improwizacja organowa na profilu ogólnoakademickim jako jedyni w Polsce;
 • zindywidualizowane podejście do studenta;
 • Katedra Muzyki Kościelnej intensywnie współpracuje z instytucjami diecezjalnymi regionu;
 • studenci mają szerokie możliwości odbywania zajęć oraz praktyk w ważnych kościołach diecezji;
 • zajęcia z zakresu organoznawstwa odbywają się w warsztacie organmistrzowskim. 

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: IMPROWIZACJA ORGANOWA
(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Improwizacja organowa – prezentacja programu improwizowanego w dowolnej formie oraz liczbie utworów, w czasie ok. 10-15 minut.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

Gra na instrumencie – organy. Prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 20 minut. Program powinien być zróżnicowany pod względem form i stylów.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.