Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kompozycja i Teoria muzyki, specjalność: Teoria Muzyki

Szczegóły
Kod SP-KTM-TM
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Kompozycja i Teoria Muzyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • posiadają umiejętność słuchowego rozpoznawania i interpretowania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim;
 • posiadają umiejętność wykonywania utworów fortepianowych w stopniu niezbędnym do podejmowania działalności pedagogicznej i naukowej;
 • posiadają podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego;
 • posiadają umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu historii filozofii, estetyki i kultury w interpretowaniu zjawisk z obszaru kultury muzycznej;
 • są przygotowani do pracy redakcyjnej i publicystycznej oraz pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
 • posiadają umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących stylistycznych, estetycznych i kulturowych aspektów muzyki.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają możliwość udziału w pracach dokumentujących życie Pomorza i Kujaw;
 • studenci Teorii Muzyki realizują swoje indywidualne zainteresowania naukowe i publicystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SPEKTRUM;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci specjalności Teoria muzyki po pierwszym roku studiów będą mogli dodatkowo wybrać jedną z dwóch specjalizacji, aby poszerzyć swoje kompetemncje i rozszerzyć możliwości wykorzystania specjalistycznej wiedzy na rynku pracy:

  Dydaktyka teorii muzyki – przygotowanie do kształcenia w szkolnictwie artystycznym;

  Publicystyka muzyczna – przygotowanie do pracy redakcyjnej i publicystycznej.

 

 


ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I     

 • Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne - egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 4) = 72 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 4) = 100 pkt.

 

Etap II     

 • Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.