Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej

Szczegóły
Kod SP-JME-P
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Jazz i Muzyka Estradowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • w ramach nabytych kompetencji posiadają zdolność przygotowania i poprowadzenia występu artystycznego począwszy od małego zespołu kameralnego po big-band wraz z wokalistami;
 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinie prowadzenia zespołów muzyki rozrywkowej w szkolnictwie artystycznym, ogólnokształcącym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) oraz w instytucjach propagujących amatorski ruch artystyczny;
 • są przygotowani do organizowania i wykonywania wszelkiego typu opraw muzycznych w teatrach, domach kultury, instytucjach kultury, podczas uroczystości oficjalnych i okolicznościowych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci mogą poświęcić się czynnemu tworzeniu aparatów wykonawczych zarówno w ramach instytucji artystycznych, szkolnictwie, jak i działalności estradowej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy na kierunku Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej jako jedyni w Polsce;
 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I MUZYKI ROZRYWKOWEJ

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I 

 • Gra na instrumencie (patrz a1, b1, c1) lub śpiew jazzowy (patrz a2, b2, c2)
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

a1) Gra na instrumencie – prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej lub transkrypcji utworów jazzowych (solówki); przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 15 minut.
W przypadku perkusji jazzowej np. etiudy werblowe lub transkrypcja utworu jazzowego grana na zestawie.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

b1) Improwizacja na bazie standardów jazzowych – przynajmniej dwa zróżnicowane utwory co do charakteru, stylu czy tempa np. swing, bossa, funk, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. Utwory mogą być wykonane z przygotowanym przez kandydata podkładem instrumentalnym lub akompaniamentem muzyków realizowanym „na żywo”.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

c1) Sprawdzenie dyspozycji manualnych.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

lub

 

a2) Śpiew jazzowy – wykonanie programu złożonego z trzech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowa interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania programu do 15 min. Akompaniament: pianista zapewniony przez AMFN lub w własnym zakresie (dopuszcza się w ramach akompaniamentu odtworzenie nagrania z tzw. podkładu muzycznego bez partii wokalnych);

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

b2) Improwizacja na schemacie bluesowym. Czas trwania – 5 min. Akompaniament: pianista AMFN .

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

c2) Sprawdzenie dyspozycji manualnych.

 

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap II

 • Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczno-rytmiczne: interwały, trójdźwięki dur, moll w przewrotach, ćwiczenie solfeżowe, ćwiczenie rytmiczne (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 


Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt