Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki

Szczegóły
Kod SD-KTM-TM
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Kompozycja i Teoria Muzyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają przygotowanie do pracy dydaktycznej w szkolnictwie muzycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • są przygotowani do pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej;
 • dysponują pogłębioną wiedzą z historii i teorii muzyki;
 • posiadają umiejętność analizy i interpretacji dzieła muzycznego, z wykorzystaniem różnych strategii badawczych;
 • znają w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych ze stylistycznymi, estetycznymi i kulturowymi aspektami muzyki;

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają możliwość udziału w pracach dokumentujących życie muzyczne Pomorza i Kujaw, organizacji wydarzeń naukowych i artystycznych Wydziału oraz odbycia praktyki z dziennikarstwa muzycznego;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci Teorii Muzyki realizują swoje indywidualne zainteresowania naukowe i publicystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SPEKTRUM.

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: TEORIA MUZYKI

(egzaminy jednoetapowe)

 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu technik kompozytorskich XX i XXI wieku – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu analizy dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.