Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Instrumentalistyka Jazzowa

Szczegóły
Kod SD-JME-I
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Jazz i Muzyka Estradowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do działalności pedagogicznej w strukturach szkolnictwa artystycznego (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli);
 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową na polu działalności estradowej zarówno w odniesieniu do działań solistycznych, jak i zespołowych, obejmujących swym zakresem projekty kameralne i orkiestrowe;
 • potrafią poruszać się zarówno w sferze gatunków pokrewnych jazzowi, jak i tych z kręgu muzyki popularnej i rozrywkowej (dzięki wszechstronności stylistycznej programu nauczania na studiach);
 • są przygotowani do przeprowadzania prób zespołów muzycznych, odpowiedniego opracowania repertuaru, aranżowania, organizacji miejsca pracy i estrady;
 • rozwijają umiejętności współpracy z realizatorem dźwięku;
 • potrafią korzystać ze sprzętu nagłośnieniowego;
 • posiadają wiedzę na temat ochrony wartości dóbr kultury, prawa autorskiego i podstaw marketingu;
 • dzięki nabytym kompetencjom mogą stale rozwijać się w dziedzinie wykonawstwa instrumentalnego, jak i pracy aranżersko-organizacyjnej;
 • są przygotowani do współpracy z muzykami z kręgu profesjonalnego oraz mogą służyć radą i pomocą w pracy z muzycznym ruchem amatorskim.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

 


ZASADY KWALIFIKACJIspecjalność: INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

(akordeon i instrumenty pochodne, flet poprzeczny, flügelhorn, fortepian, gitara basowa, gitara, instrumenty perkusyjne, klarnet, kontrabas, saksofon, skrzypce, puzon, trąbka, wibrafon, wiolonczela)

(egzaminy dwuetapowe) 

                

Etap I

 • Wykonanie półrecitalu (około 30 min.) złożonego z utworów jazzowych, różnorodnych pod względem stylistyki, charakteru czy tempa np. swing, bossa, funk, free, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji jako głównego elementu wykonawczego, preferowany występ „na żywo” z muzykami akompaniującymi.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.


  minimalna liczba punktów:

  (18 pkt. x 4) = 72 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 4) = 100 pkt.

   


   
   

                        

Etap II

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

   

  minimalna liczba punktów:

  (16 pkt. x 2) = 32 pkt.

  maksymalna liczba punktów:

  (25 pkt. x 2) = 50 pkt.

   

   

   
Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.