• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Wokalistyki

Szczegóły
Kod PD-W
Jednostka organizacyjna Wydział Wokalno-Aktorski
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (27.06.2022 11:15 – 31.08.2022 23:59)

Studia prowadzone są w ramach Wydziału Wokalno – Aktorskiego i przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom magisterski kierunku wokalistyka lub innego kierunku o zbliżonych efektach kształcenia (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce). Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów.


Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych co dwa tygodnie. Każdy rok studiów zakończony jest egzaminem (publiczne wykonanie recitalu). Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz z Dziekanem. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w wykładach zbiorowych i zajęciach z zespołów operowych po uzgodnieniu z Dziekanem. Po odbyciu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Odpłatność corocznie ustala Rektor. Praca z akompaniatorem uczelnianym jest płatna dodatkowo.