• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Instrumentalistyki

Szczegóły
Kod PD-I
Jednostka organizacyjna Wydział Instrumentalny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Wymagany dokument
  • Podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (27.06.2022 11:15 – 02.09.2022 23:59)

Studia prowadzone są w ramach Wydziału Instrumentalnego. Przeznaczone są dla młodych artystów posiadających dyplom magisterski kierunku instrumentalistyka lub innego kierunku o zbliżonych efektach kształcenia i specjalności odpowiadającej wybranym studiom (dla cudzoziemców oraz polskich absolwentów uczelni zagranicznych odpowiednik studiów muzycznych w Polsce). Celem studiów jest doskonalenie umiejętności pod kierunkiem wybitnych pedagogów w specjalności gra na instrumencie oraz kameralistyka.


Studia obejmują 4 semestry w wymiarze dwie godziny lekcyjne co dwa tygodnie. Każdy rok studiów zakończony jest egzaminem (publiczne wykonanie recitalu). Program dla każdego słuchacza jest ustalany indywidualnie z pedagogiem przedmiotu głównego oraz kierownikiem odpowiedniej Katedry. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w wykładach zbiorowych po uzgodnieniu z Dziekanem. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Studia Podyplomowe są płatne. Odpłatność corocznie ustala Rektor.
Praca z akompaniatorem uczelnianym jest płatna dodatkowo.