• log in
 • create an account

Enrollment for first and second cycle degree programmes for the 2022/2023 academic year

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Muzyka Kościelna, specjalność Improwizacja Organowa

Details
Code SP-MK-IO
Organizational unit Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
Field of studies Muzyka Kościelna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Required document
 • Secondary education
  Ask a question
Phase 2 (02.08.2022 00:00 – 31.08.2022 23:59)

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (19.04.2022 09:00 – 31.05.2022 23:59)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają umiejętność improwizacji form muzycznych z uwzględnieniem charakterystyk poszczególnych epok w muzyce;
 • posiadają umiejętności gry na organach z uwzględnieniem swobodnego akompaniamentu liturgicznego;
 • właściwie dobierają repertuar z muzyki sakralnej, w oparciu o prawodawstwo kościelne;
 • posiadają kompetencje z zakresu animacji kultury na rzecz parafii.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy w specjalności Improwizacja organowa na profilu ogólnoakademickim jako jedyni w Polsce;
 • zindywidualizowane podejście do studenta;
 • Katedra Muzyki Kościelnej intensywnie współpracuje z instytucjami diecezjalnymi regionu;
 • studenci mają szerokie możliwości odbywania zajęć oraz praktyk w ważnych kościołach diecezji;
 • zajęcia z zakresu organoznawstwa odbywają się w warsztacie organmistrzowskim. 

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: IMPROWIZACJA ORGANOWA
(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Improwizacja organowa – prezentacja programu improwizowanego w dowolnej formie oraz liczbie utworów, w czasie ok. 10-15 minut.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

Gra na instrumencie – organy. Prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 20 minut. Program powinien być zróżnicowany pod względem form i stylów.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.