Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja

Szczegóły
Kod SP-KTM-K
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Kompozycja i Teoria Muzyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do pracy artystycznej w dziedzinie kompozycji;
 • potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować środkami do ich wyrażania;
 • tworzą muzykę ujętą w formy tradycyjne o różnych obsadach wykonawczych oraz posiadają umiejętność wykonywania utworów fortepianowych w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności twórczej i pedagogicznej;
 • posiadają podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego;
 • są przygotowani do współdziałania z realizatorami własnych kompozycji;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • studenci Kompozycji rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SPEKTRUM;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • współpracujemy z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: KOMPOZYCJA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I    

 • Portfolio – prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów (forma i obsada dowolna). Pliki w formacie PDF lub linki do materiałów na dysku wirtualnym należy załączyć w systemie IRK [Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne -> Dodatkowe informacje (na dole tabeli)]

  Informacja: System IRK przyjmuje linki do wirtualnego dysku, do serwisu streamingowego lub pliki o rozmiarze max. 350 MB. Odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie i udostępnienie materiałów za pomocą linku do wirtualnego dysku lub serwisu streamingowego w sposób, który umożliwia Komisji Egzaminacyjnej zapoznanie się z materiałem, leży po stronie Kandydata.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne - egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 • Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.