Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Wokalistyka Jazzowa

Szczegóły
Kod SP-JME-W
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Jazz i Muzyka Estradowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • nabywają umiejętności pozwalające im prowadzić samodzielną działalność wokalno-artystyczną zarówno na polu aktywności solistycznej jak i zespołowej;
 • potrafią prowadzić działania pedagogiczne mogące wykreować solistę lub zespół wokalny w rozmaitych odsłonach stylistycznych, pokrewnych muzyce jazzowej i rozrywkowej;
 • posiadają umiejętność pracy z zespołem akompaniującym, korzystania z aparatury nagłośnieniowej, jak i podstawy pracy w warunkach estradowych oraz studyjnych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom mogą rozwijać się w pracy wykonawczej, artystycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej w instytucjach kultury, szkolnictwie i działalności indywidualnej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych;
 • studenci mają możliwość rozwijania umiejętności komponowania własnych tekstów pod okiem specjalisty.

ZASADY KWALIFIKACJIspecjalność: WOKALISTYKA JAZZOWA 

(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I    

Śpiew jazzowy

 • Wykonanie programu złożonego z trzech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowo interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania programu do 15 min. Akompaniament: pianista zapewniony przez AMFN lub w własnym zakresie (dopuszcza się w ramach akompaniamentu odtworzenie nagrania z tzw. podkładu muzycznego bez partii wokalnych);
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 • Improwizacja na schemacie bluesowym. Czas trwania – 5 minut. Akompaniament: pianista AMFN.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

 

Etap II   

 • Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu – ćwiczenia melodyczno-rytmiczne: interwały, trójdźwięki dur, moll w przewrotach, ćwiczenie solfeżowe, ćwiczenie rytmiczne (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap III   

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.