Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Instrumentalistyka Jazzowa

Szczegóły
Kod SP-JME-I
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Jazz i Muzyka Estradowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową na polu działalności estradowej zarówno w odniesieniu do działań solistycznych, jak i zespołowych, obejmujących swym zakresem projekty kameralne i orkiestrowe;
 • potrafią poruszać się zarówno w sferze gatunków pokrewnych jazzowi, jak i tych z kręgu muzyki popularnej i rozrywkowej (dzięki wszechstronności stylistycznej programu nauczania na studiach);
 • są przygotowani do przeprowadzania prób zespołów muzycznych, odpowiedniego opracowania repertuaru, aranżowania, organizacji miejsca pracy i estrady;
 • rozwijają umiejętność współpracy z realizatorem dźwięku; potrafią korzystać ze sprzętu nagłośnieniowego;
 • posiadają wiedzę na temat ochrony wartości dóbr kultury, prawa autorskiego i podstaw marketingu;
 • dzięki nabytym kompetencjom mogą stale rozwijać się w dziedzinie wykonawstwa instrumentalnego, jak i pracy aranżersko-organizacyjnej;
 • są przygotowani do współpracy z muzykami z kręgu profesjonalnego oraz mogą służyć radą i pomocą w pracy z muzycznym ruchem amatorskim.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

ZASADY KWALIFIKACJIspecjalność: INSTRUMENTALISTYKA  JAZZOWA 

(akordeon i instrumenty pochodne, flet poprzeczny, flügelhorn, fortepian, gitara basowa, gitara, instrumenty perkusyjne, klarnet, kontrabas, saksofon, skrzypce, puzon, trąbka, wibrafon, wiolonczela)

 

Etap I   

Gra na instrumencie 

 • Prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej lub transkrypcji utworów jazzowych (solówki); przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 20 min. W przypadku perkusji jazzowej np. etiudy werblowe lub transkrypcja utworu jazzowego grana na zestawie.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

   

 • Improwizacja na bazie standardów jazzowych – przynajmniej dwa zróżnicowane utwory co do charakteru, stylu czy tempa np. swing, bossa, funk, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. Utwory mogą być wykonane z przygotowanym przez kandydata podkładem instrumentalnym lub akompaniamentem muzyków realizowanym „na żywo”.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II   

 • Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu – ćwiczenia melodyczno-rytmiczne: interwały, trójdźwięki dur, moll w przewrotach, ćwiczenie solfeżowe, ćwiczenie rytmiczne (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

16 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

 

Etap III   

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.