Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instrumentalistyka, specjalność: Obój

Szczegóły
Kod SP-I-OB
Jednostka organizacyjna Wydział Instrumentalny
Kierunek studiów Instrumentalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Czas trwania Sześć semestrów
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają wiedzę dotyczącą podstawowego repertuaru w zakresie swojego instrumentu;
 • potrafią wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe i artystyczne w pracy nad utworem i przygotowaniem repertuaru koncertowego;
 • formułują swoje koncepcje artystyczne w sposób zrozumiały, przez co są w stanie nawiązać współpracę w zespole kameralnym;
 • są w stanie prowadzić dialog ze słuchaczami o zróżnicowanym stopniu przygotowania do odbioru muzyki klasycznej.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH ABSOLWENCI MOGĄ ROZWIJAĆ 
SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:

 • podjęcie studiów magisterskich;
 • prowadzenie działalności artystycznej (solowej, kameralnej i orkiestrowej);
 • prowadzenie działalności edukacyjnej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENCI MOGĄ UGRUNTOWAĆ I ROZWINĄĆ
W RAMACH STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ POPRZEZ:

 • działalność zawodową i praktykę – w czasie koncertów i recitali;
 • dalszy rozwój umiejętności kreowania własnego wizerunku artystycznego;
 • podjęcie działalności organizacyjnej w ramach zespołów kameralnych, stowarzyszeń, związków twórczych, rad artystycznych itp.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kameralna i przyjazna atmosfera studiów pozwala w naturalny sposób rozwinąć indywidualne zdolności studentów. To zaleta bliskiego kontaktu z wykładowcami, współpracy w zespołach kameralnych i spotkań w gronie studenckim.

ZASADY KWALIFIKACJI

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA (st. I)

(egzaminy trzyetapowe stacjonarne) 

Etap I Gra na instrumencie – kandydat prezentuje program o czasie trwania 25 – 30 minut.

Wymagania programowe:

 • dowolna etiuda wybrana przez kandydata;
 • dwie kontrastujące części formy cyklicznej (koncert, sonata) lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze
 • dowolne pozycje dopełniające minimalny czas egzaminu (o ile pozycje obowiązkowe go nie wypełniły).
 • dopuszczone jest nagrywanie programu bez partii akompaniamentu.

 Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).
Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu. 
W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

minimalna liczba punktów: (16 pkt. x 3) = 48 pkt.
maksymalna liczba punktów: (25 pkt. x 3) = 75 pkt. 

Etap II 

 1. Egzamin  kierunkowy z czytania nut a vista; 
 2. Egzamin kierunkowy - przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30  minut. 

minimalna liczba punktów: (14 pkt. x 2) = 28 pkt. 
maksymalna liczba punktów: (25 pkt. x 2) = 50 pkt. 

Ilość punktów, która kwalifikuje kandydata do następnego etapu, jest średnią uzyskaną ze wszystkich egzaminów składowych tego etapu.  

Etap III Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

minimalna liczba punktów: 14 pkt.
maksymalna liczba punktów: 25 pkt. 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.