Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: Edukacja Muzyczna

Szczegóły
Kod SP-EA
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Wymagany dokument
  • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

  • posiadają uprawnienia pedagogiczne w szkolnictwie ogólnokształcącym,
  • przygotowani są do podjęcia działalności dydaktycznej w zakresie edukacji artystycznej szkolnej (w tym jako nauczyciele muzyki),
  • posiadają kompetencje do prowadzenia zajęć umuzykalniających, włączając w to edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

  • studenci odbywają szereg praktyk pedagogicznych w szkolnictwie ogólnokształcącym;
  • współpraca wydziału z chórami działającymi w regionie owocuje praktykami dyrygenckimi studentów oraz prezentacjami koncertowymi egzaminów dyplomowych.

DOBIERZ SPECJALIZACJĘ!

  • po pierwszym roku studiów określ, czy chcesz rozszerzyć swoje kompetencje:

Dyrygentura chóralna – przygotowanie do prowadzenia różnego rodzaju zespołów wokalnych i chóralnych. 


ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA
(egzaminy trzyetapowe)

 

Etap I

Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych kandydata - prezentacja dyrygowania dowolnym utworem chóralnym w wybranym metrum; wykonanie z pamięci dowolnego utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu lub a cappella; rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków (egzamin ustny, stacjonarny).

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II

Gra na instrumencie – prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 10-15 minut na instrumencie – preferowany fortepian. Program powinien być wykonany z pamięci.
Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(15 pkt. x 2) = 30 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III

Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.