Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Orkiestr Dętych

Szczegóły
Kod SP-D-O
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Dyrygentura
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Średnie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • przygotowani są do prowadzenia działalności artystycznej w obszarze muzyki zarówno w szkołach, w ruchu amatorskim, jak i w profesjonalnych instytucjach kultury (prowadzenie zespołów instrumentalnych: estradowych orkiestr różnego typu, zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów, muzycznych zespołów teatralnych);
 • mogą podejmować pracę w instytucjach kultury oraz działają w jednostkach upowszechniania kultury;
 • mogą zajmować się organizacją i promocją imprez oraz marketingiem dóbr kultury;
 • mogą pełnić ważne i rozwojowe role w społeczeństwie np. dziennikarstwo prasowe, radiowe lub telewizyjne, krytyka muzyczna, publicystyka itp.

ABSOLWENCI POSIADAJĄ NABYTE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 • prowadzenia zespołów instrumentalnych: orkiestr kameralnych, symfonicznych dętych, jazzowych i rozrywkowych a także zespołów wokalno-instrumentalnych i chórów w profesjonalnych instytucjach kultury i ruchu amatorskim;
 • zagadnień psychologii pracy z zespołami artystycznymi;
 • właściwego posługiwania się aparatem mowy;
 • pedagogiki, metodyki różnych przedmiotów;
 • dydaktyki w odniesieniu do szkolnictwa muzycznego I i II stopnia.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • w ramach zajęć z dyrygentury nasi studenci regularne odbywają praktyki z zawodową orkiestrą symfoniczną oraz z orkiestrami dętymi;
 • studenci prezentują koncert dyplomowy z polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

ZASADY KWALIFIKACJI

specjalność: DYRYGENTURA ORKIESTR DĘTYCH

 

Etap I  

 • Dyrygowanie przygotowanym utworem – prezentacja utworu lub większej części formy na orkiestrę kameralną, symfoniczną lub dętą o zróżnicowanym charakterze (np. część szybka i wolna w odmiennym metrum). Czas trwania programu nie krótszy niż 20 minut.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

                                                                                                  

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 • Egzamin kierunkowy z kształcenia słuchu obejmujący materiał na poziomie ukończenia szkoły muzycznej II stopnia - egzamin pisemny.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Etap II  

 • Gra na instrumencie – prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania do 20 minut na wybranym instrumencie. Program powinien być wykonany z pamięci.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Etap III 

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

15 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 
Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi:  150 pkt.