Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzyka Filmowa i Teatralna

Szczegóły
Kod SD-KTM-K-MFT
Jednostka organizacyjna Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Kierunek studiów Kompozycja i Teoria Muzyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do samodzielnej pracy artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej;
 • posiadają umiejętność tworzenia koncepcji artystycznych o wysokim stopniu oryginalności;
 • wykazują umiejętność tworzenia utworów o złożonej strukturze i rozbudowanej obsadzie, charakteryzujących się wysokim stopniem zindywidualizowania;
 • są przygotowani do kierowania realizacją własnych kompozycji oraz organizowania i prowadzenia imprez muzycznych;
 • opanowują w stopniu zaawansowanym techniki i technologie kompozytorskie oraz zasady tworzenia tekstów naukowych;
 • posiadają pogłębioną umiejętność korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów dla celów dydaktyczno-pedagogicznych;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • studenci rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SPEKTRUM;
 • współpracujemy m. in. z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: MUZYKA FILMOWA I TEATRALNA
(egzaminy jednoetapowe)

 

 • Egzamin kierunkowy z przedmiotów: historia muzyki, historia stylów muzycznych, harmonia, techniki kompozytorskie – egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

 • a)     Portfolio – prezentacja dorobku z zakresu komponowania muzyki do filmu / teatru / telewizji / animacji / gier komputerowych, zawierająca materiały audiowizualne i inne (płyta DVD / CD / prezentacja multimedialna / partytura).

  Pliki w formacie PDF (partytury), WAV, MP3, MP4 należy załączyć w systemie IRK [Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne -> Dodatkowe informacje (na dole tabeli)]
  Łączny czas trwania nadesłanych materiałów – do 30 minut.

  Informacja: System IRK przyjmuje linki do wirtualnego dysku, do serwisu streamingowego lub pliki o rozmiarze max. 350 MB. Odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie i udostępnienie materiałów za pomocą linku do wirtualnego dysku lub serwisu streamingowego w sposób, który umożliwia Komisji Egzaminacyjnej zapoznanie się z materiałem, leży po stronie Kandydata.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 150 pkt.