Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej

Szczegóły
Kod SD-JME-P
Jednostka organizacyjna Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
Kierunek studiów Jazz i Muzyka Estradowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • w ramach nabytych kompetencji posiadają zdolność przygotowania i poprowadzenia występu artystycznego począwszy od małego zespołu kameralnego po big-band wraz z wokalistami;
 • mogą rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinie prowadzenia zespołów muzyki rozrywkowej w szkolnictwie artystycznym, ogólnokształcącym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) oraz w instytucjach propagujących amatorski ruch artystyczny;
 • są przygotowani do organizowania i wykonywania wszelkiego typu opraw muzycznych w teatrach, domach kultury, instytucjach kultury, podczas uroczystości oficjalnych i okolicznościowych;
 • dzięki nabytym umiejętnościom absolwenci mogą poświęcić się czynnemu tworzeniu aparatów wykonawczych zarówno w ramach instytucji artystycznych, szkolnictwie, jak i działalności estradowej.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kształcimy w specjalności Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej jako jedyni w Polsce;
 • studenci i absolwenci mają stałą możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach muzycznych ze swymi pedagogami, co przynosi wymierne efekty w podnoszeniu własnych kwalifikacji wykonawczych.

ZASADY KWALIFIKACJI

 

specjalność: PROWADZENIE ZESPOŁÓW JAZZOWYCH I MUZYKI  ROZRYWKOWEJ

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I

 • Dyrygowanie utworem przeznaczonym na big-band z podkładem instrumentalnym (około 10 min.), ukazującym wszechstronne manualne umiejętności prowadzącego.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

minimalna liczba punktów:

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 • Wykonanie programu na instrumencie (patrz: b1) lub głosem (patrz: b2) o czasie trwania około 20 min.
  Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym.

  b1) Gra na instrumencie: wykonanie kontrastującego programu złożonego z utworów jazzowych, różnorodnych pod względem stylistyki, charakteru czy tempa np. swing, bossa, funk, free, ballada jazzowa, walc jazzowy itp. ze szczególnym uwzględnieniem improwizacji jako głównego elementu wykonawczego;

  b2)
  Śpiew jazzowy: wykonanie czterech utworów w różnych stylach muzyki jazzowej i rozrywkowej (tematy jazzowe, muzyka soul, pop, itp.) w tym obowiązkowa interpretacja polskojęzycznego utworu. Czas trwania do 20 min. Akompaniament: pianista - AMFN lub we własnym zakresie (w ramach akompaniamentu nie dopuszcza się odtwarzania nagrania z tzw. podkładu muzycznego);

 

minimalna liczba punktów:

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

Etap II   

 • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny, stacjonarny).

 

minimalna liczba punktów:

(16 pkt. x 2) = 32 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi: 150 pkt.