Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instrumentalistyka, specjalność: Violone

Szczegóły
Kod SD-I-Vi
Jednostka organizacyjna Wydział Instrumentalny
Kierunek studiów Instrumentalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Czas trwania Cztery semestry
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

Studia trwają cztery semestry. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom magistra sztuki.

NASI ABSOLWENCI

 • posiadają wiedzę dotyczącą repertuaru w zakresie swojego instrumentu;
 • potrafią wykorzystać zdobyte umiejętności warsztatowe i artystyczne w indywidualnej oraz zbiorowej pracy nad utworem i przygotowaniem repertuaru koncertowego;
 • formułują swoje koncepcje artystyczne w sposób zrozumiały, przez co są w stanie nawiązać współpracę w zespole kameralnym oraz prowadzić dialog ze słuchaczami o zróżnicowanym stopniu przygotowania do odbioru muzyki klasycznej.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW MAGISTERSKICH ABSOLWENCI MOGĄ ROZWIJAĆ
SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

 • artystycznej (solowej, kameralnej i orkiestrowej, jako korepetytor i akompaniator);
 • edukacyjnej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych);
 • poprzez podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENCI MOGĄ UGRUNTOWAĆ I ROZWINĄĆ
W RAMACH STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ POPRZEZ:

 • działalność zawodową solisty, kameralisty lub muzyka orkiestrowego;
 • dalszy rozwój umiejętności kreowania własnego wizerunku artystycznego;
 • podjęcie działalności organizacyjnej w ramach zespołów kameralnych, stowarzyszeń,
 • związków twórczych, związków zawodowych, rad artystycznych, zdobywania środków finansowych na prowadzenie działalności (stypendia, granty) itp.

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • kameralna i przyjazna atmosfera studiów pozwala w naturalny sposób rozwinąć indywidualne zdolności studentów. To zaleta bliskiego kontaktu z wykładowcami, współpracy w zespołach kameralnych i spotkań w gronie studenckim.

 


ZASADY KWALIFIKACJI

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA (st. II)

(egzaminy jednoetapowe do wyboru: stacjonarne lub zdalne)

a). Gra na instrumencie - wykonanie recitalu o czasie trwania ok. 30 – 35 minut.

Wymagania programowe:

 • dowolny program zróżnicowany stylistycznie na poziomie dyplomu studiów licencjackich;
 • dopuszczone jest nagrywanie programu bez partii akompaniamentu;
 • program powinien być wykonany na instrumencie historycznym.

Wytyczne do nagrań (w przypadku egzaminów przeprowadzanych zdalnie):

 • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczość nie większej niż 720p;
 • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
 • nie można stosować montażu utworów (nagranie z jednego ujęcia);
 • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu / części;
 • moduł do załączenia nagrania znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK: moje konto → zgłoszenia rekrutacyjne → dodatkowe informacje;
 • system IRK przyjmuje linki do wirtualnego dysku, do serwisu streamingowego lub pliki o rozmiarze do 350 MB. Odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie i udostępnienie materiałów za pomocą linku do wirtualnego dysku lub serwisu streamingowego w sposób, który umożliwia Komisji Egzaminacyjnej zapoznanie się z materiałem, leży po stronie Kandydata.

Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrument: skrzypce historyczne, altówka historyczna, wiolonczela historyczna, flet traverso, obój historyczny, trąbka naturalna, lutnia – zdają egzamin na w/w instrumentach.

Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.

W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

minimalna liczba punktów: (16 pkt. x 3) = 48 pkt.
maksymalna liczba punktów: (25 pkt. x 3) = 75 pkt.

b). Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

minimalna liczba punktów: 14 pkt.
maksymalna liczba punktów: 25 pkt.