Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 dla studiów pierwszego i drugiego stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Instrumentalistyka, specjalność: Korepetycja i coaching wokalny

Szczegóły
Kod SD-I-KCW
Jednostka organizacyjna Wydział Instrumentalny
Kierunek studiów Instrumentalistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Czas trwania Cztery semestry
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2024 12:00 – 12.06.2024 12:00)

O STUDIACH


ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: KOREPETYCJA I COACHING WOKALNY

(egzaminy jednoetapowe, stacjonarne)

 
  • Korepetycja i gra na fortepianie  – Wykonanie z wokalistą lekcji/wstępnego coachingu (coaching dotyczący stylu, interpretacji, fonetyki języka, emisji wokalnej itp. na poziomie obecnej wiedzy i intuicji kandydata) z dowolnie wybraną arią z recytatywem z opery G. F. Haendla lub W. A. Mozarta (10 minut). Zapewnienie udziału wokalisty w egzaminie leży po stronie kandydata.
    Wykonanie partii fortepianu (wyciągu fortepianowego) recytatywu i arii z coachingu z jednoczesną recytacją tekstu w rytmie; w takiej samej formie wykonanie „Pieśni wieczornej” Stanisława Moniuszki.
    Wykonanie repertuaru solowego (8-10 minut) zawierającego wyraźne elementy wirtuozowskie (dopuszczalne wykonanie z nut).

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

  • Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów - egzamin ustny.

 

minimalna liczba punktów:

14 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów wynosi: 100 pkt.