Rekrutacja na studia -- pomoc

Pomoc w zakresie obsługi systemu rekrutacji

Utworzenie profilu kandydata

Aby utworzyć swój własny profil kandydata nalezy:

  1. Wybrać opcję Rejestracja dostepną z menu systemu
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny
  3. Potwierdzić chęć utworzenia profilu poprzez wybór przycisku Utwórz konto

Logowanie do systemu

Do logowania na profil kandydata wykorzystać nalezy numer PESEL oraz hasło zdefiniowane w formularzu rejestracyjnym

Uzupełnienie formularza osobowego

Utworzony profil należy uzupełnić o dane osobowe poprzez wybranie z ramki Krok po kroku pozycję  1. uzupełnij swoje dane osobowe. Wyświetlony formularz powinno się uzupełniać przechodząć po kolei przez wszystkie zakładki, gdyż dane z formularza zapisane zostaną tylko po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól.

Zapis na wybrany kierunek studiów

Aby możliwe było zapisanie się na wybrane studia konieczne jest wskazanie na 1 kroku dokumentu uprawniajacego do podjęcia studiów.

Wybór konkretnego kierunku możliwy jest z pozycji 3. wybierz kierunki studiów z ramki Krok po kroku. Wyświetlony zostaje katalog, w którym wskazać nalezy interesujący kierunek, a następnie już konkretne studia i specjalność. Zapisu dokonuje się poprzez naciśnięcie zielonego przycisku Zapisz się i uzupełnienie wyświetolnego formularza. Do formularza wprowadzić należy:

  • informacje o lektoratach
  • życiorys
  • na niektórych kierunkach program egzaminu
  • na niektórych kierunkach informację o instrumencie dla którego chce się odbywać specjalizację
  • ponaddto w formularu wyświetlone są obowiazkowe wstepne egzaminy na dane studia

Wprowadzenie wyników maturalnych

Po uzyskaniu wyników maturalnych nalezy uzupełnić formularz dostępny w pozycji 2 ramki Krok po kroku. Uzupełnienie wyników maturalnych potwierdzi informację o zdaniu egzaminu maturalnego.

Opłata rekrutacyjna

Aby wykonać opłatę rekrutacyjną należy wybrać pozycję 5.  dokonaj opłaty rekrutacyjnej z ramki Krok, po kroku - wyświetlony zostanie uzupełniony blankiet polecenia przelewu w formacie PDF zawierajacy informacje o koncie i kwocie jaką nalezy uiścić.

Zdjęcie do Legitymacji Studenckiej

Aby przesłać zdjęcie do legitymacji należy wybrać pozycję 6. prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - szczegóły tej operacji dostepne są bezpośrednio w trakcie jej wykonywania.