Rekrutacja na studia - pomoc

Pomoc w zakresie obsługi systemu rekrutacji

Utworzenie profilu kandydata

Aby utworzyć swój własny profil kandydata nalezy:

  1. Wybrać opcję Rejestracja dostepną z menu systemu
  2. Wypełnić formularz rejestracyjny
  3. Potwierdzić chęć utworzenia profilu poprzez wybór przycisku Utwórz konto

Logowanie do systemu

Do logowania na profil kandydata wykorzystać nalezy numer PESEL oraz hasło zdefiniowane w formularzu rejestracyjnym

Uzupełnienie formularza osobowego

Utworzony profil należy uzupełnić o dane osobowe poprzez wybranie z ramki Krok po kroku pozycję  1. uzupełnij swoje dane osobowe. Wyświetlony formularz powinno się uzupełniać przechodząć po kolei przez wszystkie zakładki, gdyż dane z formularza zapisane zostaną tylko po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól.

Zapis na wybrany kierunek studiów

Aby możliwe było zapisanie się na wybrane studia konieczne jest wskazanie na 1 kroku dokumentu uprawniajacego do podjęcia studiów.

Wybór konkretnego kierunku możliwy jest z pozycji 3. wybierz kierunki studiów z ramki Krok po kroku. Wyświetlony zostaje katalog, w którym wskazać nalezy interesujący kierunek, a następnie już konkretne studia i specjalność. Zapisu dokonuje się poprzez naciśnięcie zielonego przycisku Zapisz się i uzupełnienie wyświetolnego formularza. Do formularza wprowadzić należy:

  • informacje o lektoratach
  • życiorys
  • na niektórych kierunkach program egzaminu
  • na niektórych kierunkach informację o instrumencie dla którego chce się odbywać specjalizację
  • ponaddto w formularzu wyświetlone są obowiazkowe wstepne egzaminy na dane studia

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci na studia I i II stopnia zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Akademii Muzycznej
w wysokości 150 zł:

Bank PeKaO S.A.
nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

UWAGA!
Tytuł przelewu powinien zawierać:
„opłata rekrutacyjna” + imię i nazwisko kandydata + formę studiów (pierwszego/drugiego/trzeciego stopnia lub studia podyplomowe).

Opłata jest odnotowywana w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów
po jej zaksięgowaniu. Może to potrwać kilka dni.

Zdjęcie do Legitymacji Studenckiej

Aby przesłać zdjęcie do legitymacji należy wybrać pozycję 6. prześlij zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - szczegóły tej operacji dostepne są bezpośrednio w trakcie jej wykonywania.