Najczęściej zadawane pytania

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy winni przysłać wymagane dokumenty na adres:

Akademia Muzyczna
imienia Feliksa Nowowiejskiego
ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Termin złożenia dokumentów do dnia:
5 czerwca 2017 roku – studia stacjonarne
31 sierpnia 2017 roku – studia doktoranckie

Lista dokumentów doc

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat egzaminacyjnych 20.04.2017 doc

Pliki do pobrania 

Podanie o przyjęcie na studia pdf 2016

Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia chórmistrzostwa i emisji głosu doc

Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia wokalistyki doc

Podanie o przyjęcie na podyplomowe studia instrumentalistyki doc

Podanie o przyjęcie na Studium Muzyki Dawnej doc

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie doc

Warunki i tryb rekrutacji na Studium Muzyki Dawnej pdf

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe  pdf

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie pdf

 

Egzaminy wstępne 2017

 

Egzaminy wstępne odbędą się w siedzibie Uczelni w dniach:

na studia stacjonarne I i II stopnia 19 – 23 czerwca 2017 roku
na studia doktoranckie 18 – 19 września 2017 roku

Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych nastąpi:

23 czerwca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia
19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi:

13 lipca 2017 roku – studia stacjonarne I i II stopnia
19 września 2017 roku – studia doktoranckie stacjonarne
19 września 2017 roku – studia doktoranckie niestacjonarne

 

Uchwała nr 14 z dnia 31.05.2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 pdf