Instrumentalistyka, specjalność: Saksofon


W mocy od: 1 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA (st. I)

(egzaminy trzyetapowe stacjonarne) 

Etap I Gra na instrumencie – kandydat prezentuje program o czasie trwania 25 – 30 minut.

Wymagania programowe:

 Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).
Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu. 
W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

minimalna liczba punktów: (16 pkt. x 3) = 48 pkt.
maksymalna liczba punktów: (25 pkt. x 3) = 75 pkt. 

Etap II 

  1. Egzamin  kierunkowy z czytania nut a vista; 
  2. Egzamin kierunkowy - przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30  minut. 

minimalna liczba punktów: (14 pkt. x 2) = 28 pkt. 
maksymalna liczba punktów: (25 pkt. x 2) = 50 pkt. 

Ilość punktów, która kwalifikuje kandydata do następnego etapu, jest średnią uzyskaną ze wszystkich egzaminów składowych tego etapu.  

Etap III Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

minimalna liczba punktów: 14 pkt.
maksymalna liczba punktów: 25 pkt. 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I, II i III wynosi: 150 pkt.