Instrumentalistyka, specjalność: Flet


W mocy od: 7 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

ZASADY KWALIFIKACJI

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA (st. II)

(egzaminy jednoetapowe stacjonarne)

a). Gra na instrumencie - wykonanie recitalu o czasie trwania ok. 30 – 35 minut.

Wymagania programowe:

  • dowolny program zróżnicowany stylistycznie na poziomie dyplomu studiów licencjackich;
  • dopuszczone jest nagrywanie programu bez partii akompaniamentu;

Program powinien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrument: skrzypce historyczne, altówka historyczna, wiolonczela historyczna, flet traverso, obój historyczny, trąbka naturalna, lutnia – zdają egzamin na w/w instrumentach.

Komisja zastrzega sobie prawo do skrócenia wykonywanego programu.

W przypadku egzaminów w formie zdalnej pliki wideo w formacie MP4 należy załączyć w systemie IRK.

minimalna liczba punktów: (16 pkt. x 3) = 48 pkt.
maksymalna liczba punktów: (25 pkt. x 3) = 75 pkt.

b). Egzamin kierunkowy z wiedzy o kulturze, związany tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów (egzamin ustny).

minimalna liczba punktów: 14 pkt.
maksymalna liczba punktów: 25 pkt.