• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Gdzie mogę złożyć dokumenty osobiście

| Marcin Tarnawski

Dokumenty rekrutacyjne na studia I i II stopnia mogą zostać złożone w Sekretariacie Uczelni w budynku przy ul. Słowackiego 7 do 31 maja.
Można je również przesłać pocztą - liczy się data stempla pocztowego (31 maja).

Zapraszamy!