Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


   powrót
Nazwa Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Opis Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 r. jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Usamodzielniła się, stając się z dniem 27 listopada 1979 r. Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W dniu 29 grudnia 1981 r. Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podstawowym zadaniem dydaktycznym Akademii jest kształcenie wykonawców, kompozytorów, dyrygentów, teoretyków, reżyserów dźwięku, pedagogów i organizatorów życia muzycznego. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz tytuł licencjata lub magistra sztuki. Studia w uczelni odbywają się według planów studiów w strukturze czterowydziałowej.
Adres ul. Słowackiego 7 85-008 Bydgoszcz
Telefon +48 52 321-05-82
WWW www.amuz.bydgoszcz.pl
E-mail sekr@amuz.bydgoszcz.pl

 Studia (20)   Jednostki prowadzące studia (4) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Orkiestr Dętych (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Symfoniczno-Operowa (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Dyrygentura, specjalność: Dyrygentura Symfoniczno-Operowa (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalności: Edukacja Muzyczna, Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalności: Edukacja Muzyczna,Kształcenie w Zakresie Muzyki Sakralnej (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: Edukacja Muzyczna (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność: Edukacja Muzyczna (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Instrumentalistyka, specjalność: Gra na Instrumencie (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Instrumentalistyka, specjalność: Gra na Instrumencie (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Instrumentalistyka Jazzowa (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Instrumentalistyka Jazzowa (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność: Prowadzenie Zespołów Jazzowych i Muzyki Rozrywkowej (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja, specjalizacja: Muzyka dla Multimediów (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja, specjalizacja: Muzyka Filmowa i Teatralna (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
Wokalistyka, specjalność: Wokalno-Aktorska (drugiego stopnia) - DRUGI NABÓR drugiego stopnia dzienne
Wokalistyka, specjalność: Wokalno-Aktorska (pierwszego stopnia) - DRUGI NABÓR pierwszego stopnia dzienne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce