• log in
 • create an account

Enrollment for first and second cycle degree programmes for the 2022/2023 academic year

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Kompozycja

Details
Code SP-KTM-K
Organizational unit Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Field of studies Kompozycja i Teoria Muzyki
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Required document
 • Secondary education
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (19.04.2022 09:00 – 31.05.2022 23:59)

Studia trwają sześć semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

NASI ABSOLWENCI

 • są przygotowani do pracy artystycznej w dziedzinie kompozycji;
 • potrafią tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować środkami do ich wyrażania;
 • tworzą muzykę ujętą w formy tradycyjne o różnych obsadach wykonawczych oraz posiadają umiejętność wykonywania utworów fortepianowych w stopniu niezbędnym do prowadzenia działalności twórczej i pedagogicznej;
 • posiadają podstawowe umiejętności analizy i interpretacji dzieła muzycznego;
 • są przygotowani do współdziałania z realizatorami własnych kompozycji;
 • są przygotowani do nauczania w zakresie zagadnień objętych programem kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki na różnych poziomach edukacji muzycznej (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

TYM SIĘ WYRÓŻNIAMY!

 • nasi studenci mają bezpośredni dostęp do wysokiej jakości sprzętu nagraniowego dzięki ścisłej współpracy z kierunkiem Reżyseria Dźwięku. Współpraca ta owocuje licznymi profesjonalnymi nagraniami kompozycji studentów oraz nabieraniem doświadczeń zawodowych z zakresu pracy z realizatorami nagrań muzycznych;
 • studenci Kompozycji rozwijają swoje indywidualne pasje artystyczne w ramach Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego SKAN;
 • dla poszerzenia horyzontów artystycznych naszych studentów, organizujemy liczne spotkania oraz warsztaty ze znanymi twórcami, naukowcami i ludźmi świata sztuki;
 • współpracujemy z Wydziałem Sztuki Mediów Akademii Sztuki Szczecinie oraz Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Nasi studenci mają możliwość  uczestniczenia w interdyscyplinarnych projektach artystycznych angażujących sztuki plastyczne, wizualne oraz muzyczne.

ZASADY KWALIFIKACJI


specjalność: KOMPOZYCJA

(egzaminy dwuetapowe)

 

Etap I    

 • Portfolio - prezentacja dwóch samodzielnie skomponowanych utworów (forma i obsada dowolna).

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji.
  Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

  • Pliki w formacie PDF należy załączyć w systemie IRK do 13 czerwca 2022 r.
  • moduł do załączania plików znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK: moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 3) = 54 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 3) = 75 pkt.

 

Etap II 

 • Egzamin kierunkowy z zakresu przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne - egzamin ustny.

  Egzamin przeprowadzony zdalnie. Link do połączenia przez aplikację MS TEAMS zostanie wysłany kandydatom najpóźniej dzień przed egzaminem. Do połączenia nie jest wymagane instalowanie aplikacji. Otrzymanie linku do połączenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do II etapu egzaminów wstępnych. Prosimy o sprawdzenie rubryki "Dodatkowe informacje o przyjęciu" w tabeli w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".
  Szczegóły w Warunkach i trybie rekrutacji.

 

minimalna liczba punktów:

(18 pkt. x 2) = 36 pkt.

maksymalna liczba punktów:

(25 pkt. x 2) = 50 pkt.

 

 • Gra na fortepianie - prezentacja przygotowanego przez kandydata dowolnego programu o czasie trwania ok. 10 minut.

  Wytyczne do nagrań

  • nagrania muszą zawierać dźwięk i obraz w rozdzielczości nie większej niż 720p;
  • na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka Kandydata, a w szczególności ręce i twarz;
  • nie można stosować montażu utworów (nagrania z jednego ujęcia);
  • dopuszczalne jest nagrywanie oddzielnie każdego utworu;
  • pojedynczy plik nie powinien przekraczać rozmiaru 350 MB;
  • Pliki należy wgrać w systemie IRK do 13 czerwca 2022 r.
  • moduł do załączania plików znajduje się w ramach zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK:
   moje konto→ zgłoszenia rekrutacyjne →dodatkowe informacje;

 

minimalna liczba punktów:

18 pkt.

maksymalna liczba punktów:

25 pkt.

 

Maksymalna łączna suma punktów za etapy I i II wynosi:  150 pkt.