European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Warunki i tryb rekrutacji | studia I i II stopnia

| Marcin Tarnawski

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w sposób zdalny. W kilku przypadkach możliwe będzie uczestnictwo w egzaminach stacjonarnie w siedzibie Uczelni. Szczegóły znajdziecie w Warunkach i trybie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 do Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na rok akademicki 2021/2022

>>> POBIERZ