European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

| Marcin Tarnawski

Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniach 21-22 września 2020 roku w siedzibie Uczelni.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMFN PDF