European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Ostatnie dni rejestracji elektronicznej! Uczelnia w Budowie!

| Szymon Godziemba-Trytek

UWAGA UCZELNIA W BUDOWIE 🚧🏗

OSTATNI DZIEŃ na rejestrację (studia I stopnia)

👍Po wieloletnich staraniach Władz naszej Uczelni, w tym roku rozpoczynamy budowę nowej AMuz!!!! 😁💪
👍Kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy stanie się najnowocześniejszym obiektem uczelni artystycznej w Polsce!!!🏆
Inwestycja warta blisko 3⃣0⃣0⃣ mln. złotych będzie realizowana w latach 2020-2023.

Nowy ośmiokondygnacyjny budynek to m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczna, kameralna, teatralno-operowa i organowa, a także sale dydaktyczne i dom studenta.

 Sala koncertowa symfoniczna dla 420 słuchaczy, z estradą dla pełnej orkiestry symfonicznej i dużego chóru.

 Sala koncertowa kameralna dla 145 słuchaczy oraz stosunkowo dużej estradzie przeznaczonej nie tylko dla zespołów kameralnych ale również średniej wielkości chórów czy mniejszych orkiestr muzyki dawnej.

 Sala teatralno-operowa z widownią dla 200 widzów oraz rozbudowanymi możliwościami techniki teatralno-scenicznej, jak regulowana fosa orkiestry, zapadnie sceniczne, dwie kieszenie boczne oraz komin sceniczny wyposażony w górną mechanikę sceny.

 Sala koncertowa organowa, przeznaczona dla 60 słuchaczy wyposażona w dwa instrumenty organowe oraz odpowiednio ukształtowaną charakterystyką akustyczną dla potrzeb muzyki organowej.